Szkolenia w małych firmach: jak zacząć inwestować w pracowników? Organizacja szkoleń z zakresu ISO 14001

W światowych i ogólnopolskich firmach, stałe podnoszenie kwalifikacji członków zespołu jest podstawą prowadzenia polityki pracowniczej. Także małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają korzyści, jakie przynosi organizacja szkoleń. Najczęściej są to różnego rodzaju teoretyczne wykłady dotyczące nowinek branżowych lub praktyczne warsztaty sprzedażowe i negocjacyjne, które w doskonały sposób rozwijają kompetencje miękkie, tak pożądane przez dzisiejszych pracodawców.

 

W przypadku dużych firm często możemy spotkać się z takimi zagadnieniami jak szkolenia z zakresu ISO 14001, które dotyczą norm środowiskowych, w małych firmach większy nacisk kładzie się na spersonalizowane kursy branżowe. Jeśli dopiero zaczynamy inwestycję w pracowników, warto zorientować się w temacie dofinansowań unijnych i państwowych, które mają na celu wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli jednak liczba pracowników jest wystarczająca możemy organizować cykliczne warsztaty językowe (szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które rozwijają swoją działalność także poza granicami państwa) czy naukowe, które usystematyzują i rozwiną wiedzę z obszaru działalności organizacji.

 

Możesz również polubić…