Miesięczne Archiwum: październik 2019

Nauczanie początkowe

Pierwsze lata edukacji szkolnej są niezmiernie istotne. Kiedy dziecko trafia po raz pierwszy do szkoły przeżywa zazwyczaj duży stres. Szukanie miejsca w społeczności klasowej oraz wymogi takie jak siedzenie w ławce czy odrabianie lekcji...

Sorry, czy to przedszkole jest… Montessori?

Młodym rodzicom, zwłaszcza tym urodzonym w latach siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych, wizyta we współczesnym publicznym przedszkole może przypomnieć… ich własne, znane im z dzieciństwa, placówki oświatowe. Podobne wyposażenie, wygląd ławek, stolików, szatni, zabawki, potrawy, podejście...

Na językach!

Są zwolennicy twierdzenia, że w dzisiejszym świecie jedynym niezbędnym, zastępującym wszystkie inne języki, jest angielskie. Tak powszechny i prosty, że z powodzeniem uratuje nas w każdej sytuacji na całym świecie. Na pewno jest w...

Udzielanie korepetycji jako praca dorywcza.

Dzieci chodzące do szkół coraz częściej mają problemy z przyswajaniem wiedzy. Związane jest to przede wszystkim z bardzo dużą ilością materiału, który uczniowie muszą przerobić. Często jest to związane także z brakiem systematyczności, niechęci...