Zdolni i wybitni uczniowie

W każdej klasie są dzieci wyróżniające się na tle innych uczniów. Przyswajanie wiedzy i umiejętności praktyczne a także radzenie sobie z wyzwaniami sprawiają, że odnoszą one sukcesy.
Zdolni uczniowie potrzebują często odpowiedniej motywacji i zachęty.

 

Kiedy nauczyciel dostrzeże w swojej klasie taką jednostkę, może pomóc jej zdobywać kolejne poziomy edukacyjne. Wybitni uczniowie mają często wysoką samoocenę. Mogą wówczas błędnie założyć, że są nieomylni. Zbyt wysokie mniemanie o sobie będzie przeszkodą w osiąganiu kolejnych celów. Rolą nauczyciela jest delikatne skierowanie uwagi na niedociągnięcia lub błędy myślowe.
Zdarza się, że zdolni uczniowie zniechęcają się do nauki, gdyż ta wydaje im się zbyt prosta. Wówczas oprócz podstawy programowej, możemy zadawać dzieciom trudniejsze zadania. Rozmowa z rodzicami oraz podpowiedzi dotyczące tego, gdzie szukać okazji do rozwoju mogą przynieść spektakularny sukces.

 

Innym typem dziecka o wybitnych zdolnościach są uczniowie zalęknieni i niepewni swojej wiedzy. Tacy wybitni uczniowie mogą brać udział w konkursach szkolnych z atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami. Wygrana umocni poczucie własnej wartości. Ponadto ustna pochwała wobec całej klasy, sprawi, że zdolni uczniowie poczują się docenieni i ważni.
Czasem zdarza się też, że wybitni uczniowie kryją się ze swoimi umiejętnościami z obawy przed odrzuceniem w grupie. Rozmowy na godzinie wychowawczej poruszające ten temat mogą pomóc przełamać stereotypowe myślenie.
Zdolni uczniowie powinni rozwijać się, tak aby odnosić sukcesy i czerpać z tego korzyści. Największą stratą dla społeczeństwa jest niedostrzeganie takich dzieci i niechęć nauczyciela do opieki nad wybitnie zdolnym uczniem.

Możesz również polubić…