Czy warto szkolić? Rola ciągłej nauki w XXI wieku: szkolenia biznesowe – akademia biznesu

Firmy coraz częściej i chętniej inwestują w pracownika. W XXI wieku nie ma on być jedynie jak najtańszy: szukamy specjalistów, ludzi, którzy przywiążą się do firmy i będą w stanie pracować lepiej i wydajniej. Najpopularniejszym sposobem inwestycji w pracownika – poza pozapłacowymi systemami motywacyjnymi – jest organizacja szkoleń specjalistycznych, fundowanie nauki języka czy dofinansowanie studiów na uczelniach wyższych. O korzyściach, które czerpią pracownicy nie trzeba przypominać: wzrost konkurencyjności na rynku pracy, nabycie nowych, specjalistycznych umiejętności czy większa przydatność dla firmy to tylko niektóre z nich. Ale przedsiębiorstwo również czerpie większe korzyści z pracownika, który nieustannie zdobywa wiedzę.

 

Po pierwsze umożliwia to większy związek między pracodawcą a pracownikiem oraz pozwala na zdobycie przez niego nowych umiejętności w zakresie działalności organizacji a szkolenia biznesowe w znaczący sposób podnoszą jego wartość. Ale zalet jest znacznie więcej: dzięki rozwojowi kompetencji umożliwia się odpowiedzialne rozdzielanie awansów, często właśnie szkolenia pracownicze są powodem rotacji pracowników, którzy zaczynają naukę w specjalistycznej, wąskiej dziedzinie i pozwalają na unikanie zwolnień nieefektywnych osób. Jeśli chcemy, by profesjonalizm i efektywność pracowników był naszą wizytówką, powinniśmy skupić się na instytucjach, które prowadzą kursy takie jak akademia biznesu szkolenia, które w szybki sposób wypracowują wśród załogi odpowiednią postawę liderską i umożliwiają wypracowanie miękkich kompetencji w obszarze zarządzania.

 

Możesz również polubić…