Jakie są podstawowe kategorie jachtów?

Jacht jest jednostką pływającą, która ma napęd żaglowy lub motorowy. Może być przeznaczony do celów turystycznych lub, co najczęstsze, rekreacyjnych. Jachty wykorzystuje się także do uprawiania sportu. Jachtem można udać się w rejsy rozmaitej długości. Wybór odpowiedniego jachtu zależy od rozmaitych czynników, które przedstawi ten artykuł.
Zazwyczaj jacht jest taką jednostką, która ma co najmniej 10 metrów długości i odznacza się wysoką estetyką (jak na przykład dobrej jakości łodzie z laminatu). Mają także często wyższe standardy konstrukcyjne od zwykłych łodzi. Wyróżnia się jachty komercyjne, które mają na pokładzie nie więcej niż 12 pasażerów oraz prywatne, które są przeznaczone tylko do rekreacji właściciela oraz jego gości. Istnieją także superjachty, których długość przekracza 40 metrów.

Jachty sportowe

Jachty przeznaczone do uprawiania sportu charakteryzują się tym, że przedkłada się w nich możliwości techniczne nad komfort użytkowania.

Klasyfikacja jachtów

Podstawowy podział obejmuje następujące kryteria: rodzaj napędu (żaglowy, żaglowo-wiosłowy, żaglowo-motorowy, motorowy), przeznaczenie (szkoleniowe, szkoleniowo-turystyczne, turystyczne, turystyczno-regatowe, regatowe, regatowo-szkoleniowe), akwen, na którym będzie pływać (można tutaj wyróżnić: śródlądowy, morski, oceaniczny).

Jachty z napędem motorowym

Takie jachty osiągają długość od 7,9 metra do 39,6 metra (powyżej mówi się już o superjachtach). Różnicuje się je także ze względu na techniczne wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających, dlatego kwalifikuje się je z uwagi na obszar i warunki pływania.

Kategorie projektowe

Do pierwszej kategorii (kategoria A – oceaniczna) należą jednostki przeznaczone do dalekich rejsów, w warunkach wiatru silniejszego niż 8 stopni w skali Beauforta i przy fali o wysokości znaczącej przekraczającej 4 m. Następną kategorią jest kategoria B – pełnomorska, wymagania techniczne nie różnią się w stosunku do poprzedniej kategorii (z tym wyjątkiem, że wysokość znacząca fali nie przekracza 4 m). Dalej mamy do czynienia z kategorią C – przybrzeżną, która zawiera jednostki przeznaczone do rejsów po wodach przybrzeżnych, zatokach, zalewach, jeziorach oraz rzekach, w warunkach wiatru o sile do 6 stopni Beauforta włącznie i przy fali znaczącej do 2 metrów włącznie. Ostatnia kategoria – D – zaprojektowana została dla łodzi przeznaczonych na wody osłonięte, czyli na małe jeziora, rzeki i kanały, na których wiatr nie przekracza 4 stopni w skali Beauforta i fali o wysokości znaczącej do 0,5 m włącznie.

Możesz również polubić…