Praca z dzieckiem uzdolnionym

W państwowych placówkach szkolnych możemy zaobserwować dosyć szeroki wachlarz warstw społecznych. Znajdziemy tu dzieci z rodzin inteligenckich, zamożnych lub średnich. Nie brakuje też dzieci rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubogich. W każdej warstwie społecznej może występować uzdolnione dziecko. Stereotyp mówiąc, ze dziecko wykształconych opiekunów jest mądrzejsze to mit. Bardzo często uzdolnione dziecko pochodzi z nizin. Ma ambicje dotyczące nauki, a ich motorem może być wstyd wynikający z pochodzenia. Praca z dzieckiem zdolnym w państwowej placówce wymaga dużo wysiłku i empatii ze strony nauczyciela.

 

Uzdolnione dziecko musi zostać zauważone. Docenienie jego wysiłków, sprawi, że poczuje się ważne, a jego wysiłek przynosi korzyści. Praca z dzieckiem uzdolnionym polega również na wyznaczaniu mu odpowiedzialnych zadań. Takie podejście buduje zaufanie. Uczeń czuje, że ma moc sprawczą i ktoś na nim polega. Jest to niezwykle istotny element budowania pewności siebie, który obok umiejętności intelektualnych tworzy podwaliny dla człowieka odnoszącego sukcesy.
Kiedy nauczyciel nie ma wiele czasu na zajęcia z takim uczniem, musi postarać się aby dziecko dostawało materiały do samodzielnej pracy w domu. Ważne jest też aby praca z dzieckiem uzdolnionym uwzględniała umiejętność samodzielnego poszukiwania źródła informacji. Ma to kolosalne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice nie wykazują zainteresowania pociechą.

 

Uzdolnione dziecko może brać udział w konkursach. Dobrze jest gdy nagroda w konkursie jest atrakcyjna. Wówczas dziecko może odczuć realne korzyści płynące z nauki.
Praca z dzieckiem zdolnym musi obejmować też kontakty z rodzicami. Należy pomóc opiekunom wspierać dziecko, a w przypadku rodziców wycofanych postawić na współpracę z pedagogiem szkolnym.

Możesz również polubić…