Orzeł Biały

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12

im. Ignacego Łukasiewicza

październik
1Warsztaty szkoleniowe dla uczniów gimnazjum nt. środków odurzających
4Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
13Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i uroczyste pasowanie na ucznia Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle
17Konferencja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM
17Dzień koszuli w kratę
21
godz: 800
Wyjście na film „Miasto 44” dla uczniów klas III gimnazjum
21Pasowanie na ucznia Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle
29Lekcja muzyki „Muzyka filmowa”
październik – marzecSzkolny Konkurs Filmowy „Camera obscura” dla uczniów gimnazjum
październik – kwiecieńSzkolny Konkurs „Klasa na medal”

ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło
Sekretariat czynny od 730 do 1530
Numery telefonów:
centrala - 134467630, sekretariat/fax - 134465885, dyrektor - 134465691
gimnazjum@gim2jaslo.edu.pl

ciasteczka Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Darmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL 
l