Co to jest Adres IP?

Adres IP to pojęcie, o którym słyszał każdy użytkownik Internetu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, czym ten adres jest i czemu służy. Zacznijmy od początku.

Czym jest IP?

IP (z angielskiego Internet Protocol address) to unikatowy numer nadawany urządzeniom w sieciach komputerowych protokołu IP (Internecie lub sieciach lokalnych). Służy identyfikacji urządzenia podłączonego do sieci. Nie jest to adres sprzętowy, numer przypisany do konkretnego urządzenia (komputera, tabletu czy telefonu) i w przeciwieństwie do niego nie jest stały, wręcz przeciwnie – może zmieniać się przy każdorazowym podłączeniu do sieci. Moje IP to mówiąc najprościej numerek, który mój komputer (lub inny sprzęt, z którego akurat korzystam) otrzymuje w momencie podłączenia do sieci.

Rodzaje adresów IP

Występuje kilka rodzajów protokołów IP – IPv4, IPv5 oraz Ipv6. Najpopularniejsza jest wersja Ipv4 używana od 1977 roku. Wersja Ipv5 pojawiła się, kiedy liczba adresów w Ipv4 zaczęła się wyczerpywać, nie zdobyła jednak popularności swojej poprzedniczki. Wersja Ipv6, rozszerzająca możliwości „czwórki” powstała w 2011 roku.

Zapis

Adres IP w wersji Ipv4 to 32-bitowa liczba całkowita. Zapis następuje najczęściej w systemie dziesiętnym (gdzie cyfry oddzielone są kropkami), a znacznie rzadziej w systemie dwójkowym bądź szesnastkowym (cyfry oddzielone dwukropkami lub spacjami).

 

Możesz również polubić…