Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19

Zapisy prowadzi sekretariat Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
ul.Szkolna 38

w dni robocze, w godzinach od 700 do 1530

Numery telefonów:
sekretariat - 134465885, centrala - 134467630


Wniosek (wraz z załącznikami) o przyjęcie do szkoły podstawowej


Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przyjmuje się uczniów zgodnie z zasadami i kryteriami rekrutacji do publicznych szkół podstawowych określonymi w:

  1. Ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  2. Corocznej uchwale Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
  3. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów.
  4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przyjmowani są do klasy I na podstawie złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosku po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy - wyciąg z Zarządzenia Nr IV/9/2018 BURMISTRZA MIASTA JASŁA z dnia 9 stycznia 2018 r.

Kryteria - wyciąg z Zarządzenia Nr IV/7/2018 BURMISTRZA MIASTA JASŁA z dnia 9 stycznia 2018 r.

© SP 12, Jasło 11 II 18
Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaMALI uczniowie idą do szkołyDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo