Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Oferta zajęć pozalekcyjnych - rok szkolny 2017/18

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Forma zajęćNauczyciel prowadzący zajęcia
Koła przedmiotowe, sportowe i artystyczne
Kółko polonistyczneRenata Goleń
Kółko polonistyczneKatarzyna Barzyk
Kółko muzyczneJanusz Budziak
„Angielski na szóstkę” -
Kółko języka angielskiego dla klas 4 i 5
Agata Hap
Kółko historyczno-regionalneWiesław Hap
Kółko ortograficzne dla klasy 3aInJolanta Konieczna
Kółko ortograficzne dla klasy 1aInBarbara Myśliwiec
Kółko ortograficzne dla klasy 1bInMarta Michałowska
Kółko matematyczne dla klasy 3bInWioletta Buglewicz
Kółko matematyczne dla klasy 3cInMonika Czajkowska
Kółko „Chce wiedzieć więcej” dla klasy 2aInMagdalena Żołądź
Kółko techniczneAdam Smorul
Kółko teatralne dla uczniów szkoły podstawowejKatarzyna Barzyk
Kółko astronomiczneJadwiga Moskal
Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczneJolanta Poliwka
Kółko przyrodniczeBożena Dubiel
Klub Młodego OdkrywcyAgnieszka Bosak
SKOJ.Poliwka, M.Błasik
HarcerstwoWiesław Hap
„Czytajmy razem”Agnieszka Juryś
Zajęcia wyrównawcze
z matematyki kl. 4Jolanta Poliwka
z języka polskiego dla kl 4bInJolanta Szafarz

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest otwarta i będzie poszerzona po zbadaniu potrzeb uczniów.

Dodatkowo prowadzone będą zajęcia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00.

© SP 12, Jasło 10 X 17
Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaMALI uczniowie idą do szkołyDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo