Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Nasz uczeń pierwszy w Polsce w konkursie z okazji stulecia Niepodległości

Kacper Janiga - uczeń klasy VII naszej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza - zwyciężył i otrzymał pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 - projekt edukacyjny” w kategorii prezentacja multimedialna. Opiekunem Kacpra był jego nauczyciel historii Wiesław Hap. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II - Galeria Porczyńskich w Warszawie przy Placu Bankowym 1.

Konkurs ten przybliżał bohaterów i wydarzenia jakie miały miejsce w poszczególnych województwach, jak najbliżej miejsc zamieszkania uczniów, którzy i które w jakiś sposób wiążą się z okresem lat 1887-1922, czyli czasem związanym z walką o niepodległość naszego państwa. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Polegał na zebraniu i analizie wielu materiałów źródłowych oraz na wykonaniu pracy w formie opisowej lub audiowizualnej. Kacper zebrał materiały o ludziach, wydarzeniach i miejscach, które mocno związały się z wkładem jaślan i ludzi regionu w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warto dodać, że w tym konkursie uhonorowano też koleżanki i kolegów szkolnych Kacpra. W kategorii: film - wyróżnienie przyznano zespołowi w składzie: Adriana Soczek, Natalia Więcek i Dawid Skocz, a w kategorii: gry edukacyjne - wyróżnienie otrzymał Maciej Narbuttowicz.

Organizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jak zauważa opiekun młodego laureata - Wiesław Hap: „Kacper to pasjonat historii, swoją wiedzę wykazuje nie tylko na lekcji, jest też aktywnym członkiem koła historyczno-regionalnego, laureatem kilku znaczących konkursów, m.in. w ubiegłym roku był laureatem kuratoryjnego konkursu historycznego, corocznie też znajduje się w zwycięskim zespole Turnieju Wiedzy o Jaśle”.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby rozpocząć pokaz

  • 88691 bajtów
  • 133812 bajtów
  • 115185 bajtów
  • 197042 bajtów
  • 207872 bajtów
  • 200339 bajtów
Skrypt galerii pobrany z itporady.pl
został dopasowany do naszych potrzeb.
© SP 12, Jasło 27 VI 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP JasłoW roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła współpracuje w realizacji projektu „SYSTEM  ODDZIAŁYWAŃ  PROFIALKTYCZNYCH W  POLSCE - stan  i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo