Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Nasze „Lisy” w Bączalu Dolnym

W dniach od 14 do 18 tego czerwca blisko czterdziestoosobowa grupa druhen i druhów oraz instruktorów naszej 139 DH „Lisy” przebywała na biwaku w Bączalu Dolnym. Przebiegał on pod hasłem „Wielka wojna Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zakonem Krzyżackim - etos rycerski i harcerski”.

Był to bardzo ciekawie i aktywnie spędzony czas pięciu dni. Program biwaku oparty był na historii średniowiecznej Polski, nawiązywał do czasów rycerzy, ideałów i wzorów rycerskich oraz związków rycerstwa ze skautingiem i harcerstwem. Wszyscy uczestnicy, łącznie z kadrą, zostali podzieleni na zastępy: Koronę Królestwa Polskiego, Wielkie Księstwo Litewskie i Zakon Krzyżacki. Swoje namioty rozbili obok tamtejszej szkoły, ogrodzili teren, udekorowali obozowisko historycznymi totemami i herbami zastępów, wystawili warty. Przeprowadzili sporo ciekawych działań w których doskonalili swoją wiedzę metodyczną, harcerską i historyczną. Odbywali poranne i wieczorne apele, ogniska i świeczkowiska obrzędowe, prezentacje zastępów i ich obrzędowości. Uczestniczyli m.in. w biegu patrolowym, grach terenowych, grach wojennych, turnieju rycerskim i w przygotowanym przez siebie widowisku historycznym „Zawarcie unii polsko - litewskiej”. W trakcie większości zajęć historycznych wszyscy występowali w strojach z epoki średniowiecza. Druhny i druhowie przy obrzędowych ogniskach i w trakcie gawęd przypominali ideały rycerskie i harcerskie, śpiewali wiele piosenek harcerskich oraz patriotycznych.

„Lisy” wzięły też udział w miejscowych uroczystościach Bożego Ciała i mszy świętej niedzielnej z procesją. Ksiądz proboszcz i mieszkańcy wioski podziękowali im za współuczestnictwo we wspólnym przeżywaniu tych uroczystości religijnych. Gościem biwaku był mieszkaniec wsi, historyk i kolekcjoner zbiorów monet i starej broni, Krzysztof Wnęk. Opowiedział on o swojej pasji i przybliżył harcerzom ciekawe eksponaty. W trakcie jednej z nocy, czwórka najmłodszych „Lisów” złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Dorosłą kadrę biwaku stanowili: komendant i drużynowy hm. Wiesław Hap, pwd. Leszek Woźniacki, dh Marcin Grabek, pwd. Michał Koś i dh Krzysztof Kapłon.

/dr/

Kliknij w wybrane zdjęcie aby rozpocząć pokaz

 • 249563 bajtów
 • 162744 bajtów
 • 206670 bajtów
 • 137859 bajtów
 • 293143 bajtów
 • 254702 bajtów
 • 251997 bajtów
 • 241219 bajtów
 • 109039 bajtów
Skrypt galerii pobrany z itporady.pl
został dopasowany do naszych potrzeb.
© SP 12, Jasło 4 VII 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP JasłoW roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła współpracuje w realizacji projektu „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFIALKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo