Strona główna
O klubie
Kalendarium 
Projekty
Konkursy
Wycieczki
Galerie
Vademecum
o UE
Sekcja
Wolontariatu
Napisz do nas

 Klub Europejski EUROGIM

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Szkolna 38, tel. (0-13) 446 8558, gimnazjum@gim2jaslo.edu.pl

INFORMACJE O KLUBIE


 

CELE i DZIAŁANIA  KLUBU EUROPEJSKIEGO "EUROGIM"


Cel ogólny:

Propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy – „Europejskie wędrówki”

Cele szczegółowe:

Rozwijanie wśród młodzieży „ świadomości europejskiej”.
Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku.
Rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuścizny kultury.
Współpraca z klubami europejskimi, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Klubem Szkół Tolerancji, Fundacją Schumana.
Propagowanie wiedzy o Europie.
Kształtowanie postaw obywatelskich.
Kształcenie odpowiedzialności, samodyscypliny, operatywności oraz szacunku dla pracy ludzkiej.
Kształcenie umiejętności krytycznej oceny.
Kształcenie umiejętności pracy w grupie oraz prezentacji własnych osiągnięć.
Zwiększenie wśród młodzieży chęci do działania.
Tworzenie własnej strony internetowych na stronie internetowej szkoły.
Kształtowanie poczucie własnej wartości.
Udział w dalszej edycji projektu „Z tolerancja na Ty”.
Organizacja dla społeczności uczniowskiej „Dnia Europejskiego”.


Klubu Europejskiego EUROGIM: eurogim@gim2jaslo.edu.pl

OPIEKUN KLUBU

Ilona Dranka - nauczyciel historii 
idranka@wp.pl