Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/18

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
745 – 1220745 – 1445745 – 1220745 – 1445

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Zgromadzone w bibliotece zbiory można:
  • wypożyczać do domu,
  • czytać lub przeglądać na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, multimedia).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową). Lektury - na okres 2 tygodni, inne książki - na okres 1 miesiąca.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 6. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu, uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (inny dokument) musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. W przypadku nie zwracania w terminie wypożyczonych książek, wychowawcy klas otrzymają upomnienia imienne dla uczniów przetrzymujących książki, celem przekazania ich rodzicom na wywiadówkach.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych powinny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.

historia

© SP 12, Jasło 2 X 17
Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaMALI uczniowie idą do szkołyDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo