19 stycznia 2018PIĄTEK
Erwiny, Henryka, Mariusza
Słońce wsch.: 07:21, zach.: 16:08
do wakacji 155 dni
Orzeł Biały

Zespół Szkół Miejskich nr 3 -

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

BIP

Zespół Szkół Miejskich nr 3 -
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

ogłasza nabór kandydatów
do klas pierwszych

na rok szkolny 2017/18

Zapisy prowadzi sekretariat

Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
ul.Szkolna 38
w dni robocze, w godzinach od 700 do 1530

Numery telefonów:
sekretariat - 134465885, centrala - 134467630


Wniosek (wraz z załącznikami) o przyjęcie do szkoły podstawowej


nabór do  klasy I sportowej

W Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle prowadzony jest nabór do klasy I sportowej ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18.

Szkolenie sportowe w oddziale tym będzie się odbywać w dyscyplinach:

pływanie
instruktor: mgr Wioletta Hap

piłka nożna
trener: mgr Grzegorz Munia

Zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1600 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Wykaz prób sprawności fizycznej

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przyjmuje się uczniów zgodnie z zasadami i kryteriami rekrutacji do publicznych szkół podstawowych określonymi w:

  1. Ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  2. Corocznej uchwale Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
  3. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów.
  4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przyjmowani są do klasy I na podstawie złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosku po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy - wyciąg z Zarządzenia Nr IV/49/2017 BURMISTRZA MIASTA JASŁA z dnia 14 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr IV/49/2017

gim2Kurs HTML - strona WWW za darmoValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście JaślePostaw na rodzinę!certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięciSzkoła Odkrywców Talentów